Sami Henrik
Sami Henrik

Yhteystiedot

Sami Henrik Haapala

i (at) samihenrik.me
(Vaihtoehtoinen osoite: samihenrikhaapala (at) gmail.com)

+358 50 323 0987
Asuinpaikka: Helsinki